of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5150
Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyon
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinde standardizasyon ve kalite kavramları tüm detaylarıyla öğretmek. Ayrıca önemli kalite kriterleri ve bunu etkileyen faktörleri irdelemek. Ürün yetiştiriciliği, depolanması ve pazarlanmasında önemli olan standartları öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bahçe ürünlerinde standardizasyon ve kalite kavramları tüm detaylarıyla öğretmek. Ayrıca önemli kalite kriterleri ve bunu etkileyen faktörleri irdelemek. Ürün yetiştiriciliği, depolanması ve pazarlanmasında önemli olan standartları öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kalite ve standardizasyonu öğrenir 2) HACCP ve GLOBALGAP? i öğrenir. 3) Ambalaj malzemeleri, resmi ve özel marka ve işaretleri öğrenir. 4) Kalite kriterlerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerinde standardizasyon ve kalite tanımları, standardizasyon ve kalitenin, ürünlerin yetiştirilmesi, hasadı, depolanması ve pazarlanmasındaki önemi. Kalite sınırlarının belirlenmesi, kalite ve boy toleransları, ambalaj malzemeleri, resmi ve özel marka ve işaretler, HACCP ve GLOBALGAP.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
3
10
Ödevler
3
7
21
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Koyuncu, M.A., Kalite ve Standardizasyon, Ders notu (Basılmamış) 2. Gaffney, J. J., 1976. Quality Detection in Foods. American Society of Agricultural Engineer. 2850 Niles Road St. Joseph, Michigan ISBN: 0-916150-04-6. 3. Altuğ, T., 1993. Duyusal Test Teknikleri. E. Ü. Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları. No:28, İZMİR. ISBN: 975-483-9. 4. Bennet, S.G., 2009, Food Identity Preservation and Traceability, CRC Press, Taylor and Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suit 300, Boca Raton, FL33487-2742
Diğer Kaynaklar
1. Halkman, K., 2001. Kalite Güvenliği ve HACCP. Gıda Denetciliği Eğitim Materyali. T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müd., Ankara, 6335.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
Ara sınav, Final, ödev
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık