of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5146
Meyve Yetiştiriciliğinde Büyümeyi Düzenleyicilerin Kullanımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Büyümeyi düzenleyici maddelerin yapısı, biyosentesi, taşınması, etki şekilleri ve meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanlarının öğretilmesi
Dersin Hedefleri
1. Büyümeyi düzenleyici maddelerin yapılarını bilmek 2. Büyümeyi düzenleyici maddelerin biyosentezini ve taşınmalarını bilmek 3. Büyümeyi düzenleyici maddelerin etki şekillerini bilmek 4. Büyümeyi düzenleyici maddelerin meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanlarını bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Oksinler, stokininler, gibberellinler, absizik asit, etilen ve diğer bazı büyümeyi düzenleyicilerin yapısını öğrenir. 2) Büyümeyi düzenleyici maddelerin biyosentezini öğrenir. 3) Büyümeyi düzenleyici maddelerin bitki bünyesinde taşınmalarını ve etki şekillerini öğrenir. 4) Büyümeyi düzenleyici maddelerin birbirleriyle olan etkileşimlerini öğrenir 5) Büyümeyi düzenleyici maddelerin meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanlarını öğrenir.
Dersin İçeriği
Oksinler, stokininler, gibberellinler, absizik asit, etilen, jasmonik asit, brassinosteroidler, salisilik asit ve poliaminlerin yapıları, etki şekilleri ve meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
2
20
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-Plant Propagation by Tissue Culture Vol. 1 (Chapter 5, Chapter 6 and Chapter 7) Editors: Edwin F. George, Michael A. Hall and Geert-Jan De Klerk -Plant Growth Regulators in Agriculture and Horticulture: Their Role and Commercial Uses (Editor: Amarjit S. BASRA)
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık