of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5143
Meyve Ağaçlarında Çoğaltma Yöntemlerinin Anatomik ve Fizyolojik Esasları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Meyve ağacı yetiştiriciliğinde kullanılan çoğaltma yöntemlerinin anlatılması ve ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Meyve ağacı yetiştiriciliğinde kullanılan çoğaltma yöntemlerinin anlatılması ve ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Eşeyli (tohumla) çoğaltma, eşeysiz çoğaltma yöntemleri ve bu yöntemlerin meyve ağaçlarında kullanabilirliklerini öğrenir. 2) Tohum seçimi ve çöğür yetiştiriciliğini ve çimlenme olayının fizyolojik temellerini bilir. 3) Eşeysiz (vegatatif) çoğaltmanın özellikleri ve önemi, çelikle çoğaltmanın anatomik ve fizyolojik temelleri, çelikle çoğaltma teknikleri, aşılama ve aşılamanın teorik yönleri, kalem ve göz aşılarının yapılma teknikleri, aşı kaynaşmasının anatomik ve fizyolojik temelleri gibi ana konuları bilir.
Dersin İçeriği
Eşeyli (tohumla) çoğaltma, eşeysiz çoğaltma yöntemleri ve bu yöntemlerin meyve ağaçlarında kullanabilirlikleri. Tohum seçimi ve çöğür yetiştiriciliği, çimlenme olayının fizyolojik temelleri. Eşeysiz (vegatatif) çoğaltmanın özellikleri ve önemi, çelikle çoğaltmanın anatomik ve fizyolojik temelleri, çelikle çoğaltma teknikleri, aşılama ve aşılamanın teorik yönleri, kalem ve göz aşılarının yapılma teknikleri, aşı kaynaşmasının anatomik ve fizyolojik temelleri gibi ana konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Hartmann, H. T, Kester, D. E. and Davies, Jr. F., 1994. Plant Propagation Principles and Practies (Fifty Edition). Englewod Cliffs, New Jersey 07632. 2) Esau, K., 1977. Anatomy of Seed Plants 2nd Edition, New York. 3) Hartmann, H. T., 1981. Propagation of Temperate-Zone Fruit Plants. Division of Agricultural Sciences, University of California, Leaflet 21103.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık