of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5142
Meyve Ağaçlarında Anaç - Kalem İlişkileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Meyve ağaçlarında anaç ve kalem arasındaki uyuşma ilişkilerinin incelenmesi ve meyve türleri bazında uyuşur ve uyuşmaz aşı kombinasyonlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Meyve ağaçlarında anaç ve kalem arasındaki uyuşma ilişkilerinin incelenmesi ve meyve türleri bazında uyuşur ve uyuşmaz aşı kombinasyonlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Meyve ağaçlarının aşı ile çoğaltılması, farklı fizyolojik ve dokusal yapıya sahip iki bitki parçasının değişik şekillerde birbiri üzerine tutturulup yetiştirilmesi esasına dayandığını bilir. 2) Anaç ve kalemden meydana gelecek kombinasyonları öğrenir. 3)Anaç kalem kombinasyonunun ekonomik anlamda değersiz olmalarına neden olacak derecede uyuşmazlık gösterebildikleri gibi birçok uyuşur kombinasyonlarında olduğunu bilir. 4) Anaç Kalem kombinasyonlarının uyuşur olanlarının çok değerli olduğunu, ticari olarak kullanılmaları mümkün iken diğerlerinin kullanılmasından kaçınılması gerektiğini bilir. 5) Yapılan pek çok çalışmayı araştırarak aşılı bir ağacı oluşturan parçaların (anaç, ara anaç ve kalem) birbirleri üzerine önemli fizyolojik etkilerinin olduğunu bilir.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında ele alınacağı konu başlıkları şöyledir: 1. Anacın kalem üzerine etkisi, anacın kalemin gelişmesi üzerine etkileri, anacın verimlilik üzerine etkisi, anacın meyve kalitesine etkisi, 2. Anacın diğer etkileri. 3. Kalemin anaç üzerine etkileri, kalemin anacın gelişmesi üzerine etkisi, kalemin anacın soğuklara dayanım üzerine etkisi. 4. Ara anacın kalem ve anaç üzerine etkileri. Anaç-kalem uyuşmazlığının mekanizması, uyuşmazlık tipleri, uyuşmazlığı giderme yolları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Özçağıran, R., 1974. Meyve Ağaçlarında Anaç ile Kalem Arasındaki Fizyolojik İlişkiler. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 243.
Diğer Kaynaklar
Garner, R. J., 1997. The Grafters Handbook. The Royal Horticultural Society.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık