of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5141
Bahçe Ürünlerinde Kullanılan Ambalaj Malzemeleri ve Ambalajlama Teknikleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinde derimde tüketime kadar geçen süre içerisinde kullanılan ambalaj malzemeleri, ambalaj teknikleri ve ambalajlama öncesi bazı aşamaları öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bahçe ürünlerinde derimde tüketime kadar geçen süre içerisinde kullanılan ambalaj malzemeleri, ambalaj teknikleri ve ambalajlama öncesi bazı aşamaları öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bahçe ürünlerinin deriminden tüketime kadar olan süreçte kullanılan ambalaj malzemelerini, ambalajlama tekniklerini ve ambalajlamayı öğrenir. 2) Ambalaj malzemelerinin özelliklerini öğrenir. 3) Ambalaj malzemelerinin ve ürünün karşılıklı etkilerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerinde derimden tüketime kadar geçen süre içerisinde kullanılan ambalaj malzemeleri, ambalaj teknikleri ve ambalajlama öncesi bazı aşamalar, ambalaj malzemelerinin gaz, ısı ve su buharı geçirgenlikleri, kalınlık ve sertlik gibi bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, bahçe ürünleri üzerinde meyveler ile ambalaj malzemeleri arasındaki ilişki, meyve ve sebzeler için kullanılan yeni paketleme teknikleri incelenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
3
10
Ödevler
3
7
21
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Kadoya, T. Food Packaging. ISBN: 0-12-393590-3. Academic pres limited. 24-28 Oval Road London. 2. Gray, J.I., Harte, B.R., Miltz, J., 1987, Food Product- Package Compability, U.S.A. 3.Blakistone, A.B., 1998, Principles And Applications Of Modified Atmosphere Packaging Of Foods, Newyork.
Diğer Kaynaklar
1. Brian How, R., 1991. Marketing Fresh Fruits and Vegetables. ISBN 0-442-00450-8. AVI publ. Van Nostrond Reinhold 115. Fifth Avenue Newyork.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
Ara sınav, final, ödev
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık