of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5132
Bahçe Bitkilerinde Büyüme-Gelişme Fizyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bahçe Bitkilerinde meydana gelen büyüme ve gelişme olaylarının öğretilmesi
Dersin Hedefleri
1) Büyüme, gelişme, hücre büyümesi ve farklılaşması olaylarını öğretmek 2) Bitkilerde kök, gövde yaprak, çiçek, tohum ve meyve gelişimini öğretmek 3) Bitkilerdeki vegetatif ve reprodüktif büyüme arasındaki ilişkileri öğretmek 4) Bahçe bitkilerinde ayrım periyodlarını, etki eden faktörleri ve önemini öğretmek 5) Büyümeye etki eden iç ve dış faktörleri öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Büyüme, gelişme, hücre büyümesi ve farklılaşması olaylarını bilir 2) Bitkilerde kök, gövde yaprak, çiçek, tohum ve meyve gelişimi bilir 3) Bitkilerdeki vegetatif ve reprodüktif büyüme arasındaki ilişkileri bilir 4) Bahçe bitkilerinde ayrım periyodlarını, etki eden faktörleri ve önemini bilir 5) Büyümeye etki eden iç ve dış faktörleri bilir
Dersin İçeriği
Büyüme ve gelişmenin tanımı, hücre büyümesi ve farklılaşması, bitkilerde kök, gövde yaprak, çiçek, tohum ve meyve gelişimi, vegetatif ve reprodüktif büyüme arasındaki ilişkiler, ayrım periyotları, bitki büyümesinde periyodisite, büyümeye etki eden iç ve dış faktörler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
50
Ödevler
2
6
12
Devam
0
0
Sunum
2
6
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kelen, M., Bahçe Bitkilerinde büyüme ve gelişme ders notları
Diğer Kaynaklar
İsmail Kocaçalışkan, 2008. Bitki fizyolojisi. Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No:34, Ankara
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık