of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5130
Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Organik tarımın temel ilkelerini, kurallarını ve uygulamasını öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Organik tarımın temel ilkelerini, kurallarını ve uygulamasını öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Organik tarımın tanımını, önemini, amacını, Türkiye ve dünyadaki durumunu öğrenir. 2) Organik tarımın ilkelerini öğrenir. 3) Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon uygulamalarını öğrenir 4) Organik ve biyolojik gübrelemeyi öğrenir. 5) Aşırı gübre, ilaç, hormon ve benzeri kimyasalların insan sağlığına zararlı etkilerini öğrenir. 6) Organik tarım ürünlerinin pazarlanması ve organik tarımın ekonomik analizini öğrenir.
Dersin İçeriği
Organik (ekolojik) tarımın tanımı, insan sağlığı yönünden önemi, dünya ve ülkemizde organik tarıma yöneliş nedenleri ve geleceği, organik tarımın ilkeleri, organik tarımda bitki korumanın ana prensipleri, organik tarımda kontrol ve sertifikasyon uygulamaları, organik ve biyolojik gübreleme, ilaç ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması, hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşit kullanımı aşırı gübre, ilaç, hormon ve benzeri kimyasalların insan sağlığına zararlı etkileri ve organik tarım ürünlerinin pazarlanması ve organik tarımın ekonomik analizi irdelenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
3
10
Ödevler
3
7
21
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Taşbaşlı, H. ve Zeytin, B., 2003. Organik Tarım Genel İlkeleri T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mart, Ankara.
Diğer Kaynaklar
1. Aksoy, U., Altındişli, A., 1998. Ekolojik (Organik Biyolojik) Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, İzmir. 2. Anonim, 1999. Ekolojik Tarım, Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları. Emre basımevi, İzmir. 3. Yalçınkaya, E., 2002. Bahçe Bitkilerinde Organik Yetiştirme Teknikleri (meyveler). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enst. Yalova.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
Ara sınav, final, ödev
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık