of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5105
Bahçe Bitkileri Biyolojik Fizyolojik Esasları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bahçe Bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik özellikleri ile bu özelliklere etki eden faktörlerin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
1) Fizyolojin tanımı ve amacını, bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde fizyolojik olayların yeri ve önemini öğretmek 2) Bahçe bitkilerinde dinlenme, çimlenme, sürme, köklenme, tepe hakimiyeti gibi fizyolojik olayları ve etkileyen faktörleri öğretmek 3) Bahçe bitkilerinde çiçeklenme ve periyodisite, kısırlık ve uyuşmazlıklar gibi fizyolojik olayları ve etkileyen faktörleri öğretmek 4) Bahçe bitkilerinde yaşlanma, soğuğa ve kurağa dayanım, bitki su ilişkilerini öğretmek 5) Bitki yetiştiriciliğinde bitki besin maddelerinin bitki fizyolojisindeki ve yetiştiriciliğindeki rollerini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Fizyolojin tanımı ve amacını, bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde fizyolojik olayların yeri ve önemini bilir, 2) Bahçe bitkilerinde dinlenme, çimlenme, sürme, köklenme, tepe hakimiyeti gibi fizyolojik olayları ve etkileyen faktörleri bilir 3) bahçe bitkilerinde çiçeklenme ve periyodisite, kısırlık ve uyuşmazlıklar gibi fizyolojik olayları ve etkileyen faktörleri bilir 4) Bahçe bitkilerinde yaşlanma, soğuğa ve kurağa dayanım, bitki su ilişkilerini bilir 5) Bitki yetiştiriciliğinde bitki besin maddelerinin bitki fizyolojisindeki ve yetiştiriciliğindeki rolleri bilir
Dersin İçeriği
Fizyolojin tanımı ve amacı, bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde fizyolojik olayların yeri ve önemi, Bahçe bitkilerinde dinlenme, çimlenme, sürme, köklenme, tepe hakimiyeti, çiçeklenme ve periyodisite, kısırlık ve uyuşmazlıklar, partenokarpi ve apomiksizlik, çiçek ve meyve dökümü, olgunlaşma, yaşlanma, soğuğa ve kurağa dayanım, bitki su ilişkileri, bitki besin maddelerinin bitki yetiştiriciliğindeki rolleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
50
Ödevler
2
6
12
Devam
0
0
Sunum
2
6
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kelen, M., Bahçe Bitkilerin biyolojik ve fizyolojik esasları ders notları
Diğer Kaynaklar
Atilla Eriş, 2007. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, Yayın No:11, Bursa.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık