of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH1110
Meyve Yetiştiriciliğinde Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1- Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sürdürülebilir meyve üretiminde kullanılan temel prensip ve kültürel uygulamaları öğrenmek. Türkiye’deki iyi tarım uygulamaları ile ilgili mevzuat hakkında bilgi vermek.
Dersin Hedefleri
1. Sürdürebilir tarım kavramı ve terminolojisini öğretmek
2. Türkiye’deki iyi tarım uygulamaları ile ilgili mevzuat hakkında bilgi vermek.
3. Çevre-tarım ilişkisini ve çevreyle dost tarım tekniklerini öğretmek.
4. Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinde bahçe tesisi ve kültürel işlemleri öğretmek.
5. Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinde meyve kalitesini artırmaya yönelik kültürel uygulamaları öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Sürdürülebilir tarımın temel prensiplerini ve ilgili mevzuatı bilir.
2. Çevreyle dost tarım tekniklerini bilir.
3. İyi tarım uygulamalarında kontrol ve sertifikasyonu bilir.
4. Sürdürülebilir meyve üretiminde kullanılan teknik ve kültürel uygulamaları bilir.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; sürdürülebilir tarımın tanımı ve prensipleri, ilgili mevzuat, çevreye duyarlı ve bilinçli üreticiler, meyve bahçesi tesisi ve bahçenin korunması, anaç, çeşit, dikim sistemleri ve budama ve terbiye şekilleri, toprak yönetimi ve gübreleme, entegre bitki koruma ve yabancı ot kontrolü, etkin sulama sistemleri, meyve kalitesinin arıtılması için ürün yükü uygulamaları ve seyreltme, etkin ve güvenli kimyasal sprey uygulama yöntemleri, hasat ve hasat sonrası işlemler konularında bilgiler verilecektir. Ayrıca bazı meyve türlerinde (elma, kiraz vb.) örneklemeler yapılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
BAHÇE BİTKİLERİ TARIMINDA ÇEVRE DOSTU ÜRETİM TEKNİKLERİ PROF. DR. AYŞE GÜL
Diğer Kaynaklar
Makaleler
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Ödev
Sınavlar
Vize, Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık